TRAŽI DALJE:
STRUKE:

buržoazija

buržoazija (franc. bourgeoisie), srednja društvena klasa između plemstva i seljaštva (trgovci, obrtnici, činovnici, pravnici, liječnici itd.), koja je stekla bogatstvo, samostalnost i ugled u odnosu na kraljevsku vlast i feudalce; građanstvo (slobodnih gradova). Prema klasičnom marksizmu, kapitalistička klasa ili bogataši koji najveći dio prihoda ulažu u proizvodnju i razmjenu (za razliku od starih posjedničkih klasa), a domogli su se vlasti preko demokratskih revolucija, najprije u Francuskoj 1789., i uspostavili zakonom zaštićenu slobodnu tržišnu konkurenciju radi nesmetane eksploatacije radničke klase; iznutra podijeljena prema bogatstvu (krupna i sitna buržoazija) ili gospodarskim granama (trgovačka, industrijska, financijska buržoazija, itd.). – U suvremenoj sociologiji termin se rjeđe upotrebljava za opis društvenih klasa koje se sastoje od nemanuelnih zanimanja i profesija te viših položaja u organizacijama i društvu, a češće za oblik društvene svijesti i životnoga stila koje odlikuju individualizam, natjecateljstvo, vidljiva potrošnja, društvena pokretljivost, kalkuliranje i optimizam. Opći porast životnoga standarda u razvijenim zemljama nije bitno promijenio strukturu vlasništva i najamnoga rada, ali je doveo do ublaživanja klasnih napetosti i približavanja između nekada oštro suprotstavljenih ideologija liberalne buržoazije i radničkih sindikata. Iz toga su vidokruga proistekle koncepcije o fragmentiranju društvenih klasa i »buržuiranju« radničke klase u razvijenim zemljama, tzv. novoj radničkoj klasi i novoj srednjoj klasi.

Citiranje:
buržoazija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 22. 9. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=10316>.