STRUKE:

Cahiers croates

Cahiers croates [kajẹ' kʀɔ·a't], časopis što ga je u Parizu (kvartalno) od 1997. do 1999. izdavala udruga Almae Matris Croaticae Alumni (A.M.C.A.). Glavna je urednica bila Maja Dolibić. Časopis je tematski obrađivao teme važne za Hrvate i hrvatsku kulturu te francusko-hrvatske veze.

Citiranje:
Cahiers croates. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 28. 5. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=10504>.