Calvaert, Denis

Calvaert [kα'lva:rt], Denis (u Italiji zvan Dionisio Fiammingo), flamanski slikar (Antwerpen, oko 1540Bologna, 16. IV. 1619). Djelovao u Bologni. Na maniristički način slikao uglavnom vjerske kompozicije, u kojima je spajao flamanski smisao za stvarnost s talijanskim ranobaroknim shvaćanjem. Godine 1575. osnovao slikarsku školu iz koje proizlaze G. Reni, Domenichino, F. Albani.

Citiranje:
Calvaert, Denis. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 1. 4. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=10557>.