Camocio, Giovanni Francesco

Camocio [kamo'čo], Giovanni Francesco, mletački kartograf i izdavač (Venecija, XVI. st.). U razdoblju od 1558–75. izdao veći broj karata s prikazom istočne obale Jadrana, zbirku ilustrativnih karata tursko-venecijanskoga rata i Izolar (Isole Famose, 1572). U potonjem su pretežiti dio karata djela šibenskih kartografa Bože Bonifačića i Martina Rote Kolunića.

Camocio, Giovanni Francesco. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 6.4.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=10591>.