Akademija medicinskih znanosti Hrvatske

Akademija medicinskih znanosti Hrvatske, znanstvenonastavna ustanova za promicanje medicinskih znanosti radi unapređivanja narodnoga zdravlja. Osnovana 1961. u okviru Zbora liječnika Hrvatske kao Komisija za znanstveno-istraživački rad, da bi 1983. prerasla u Medicinsku akademiju Hrvatske, 1991. u Hrvatsku akademiju medicinskih znanosti, a sadašnje ime nosi od 1998. Njezina radna tijela jesu kolegiji za glavna znanstvena područja medicine: za javno zdravstvo, za internističke, kirurške i temeljne medicinske znanosti, za psihologijsku medicinu te za stomatologiju i veterinarsku medicinu. Članovi Akademije (suradni, redoviti, dopisni ili počasni) jesu liječnici i drugi djelatnici na području medicine i zdravstvene zaštite koji su značajno unaprijedili medicinsku znanost i struku, a biraju se na izbornoj skupštini Akademije, temeljem natječaja, na prijedlog medicinske ili srodne znanstvene ustanove, medicinskih fakulteta, Hrvatskoga liječničkog zbora te Senata i kolegijâ same Akademije. Osobito zaslužnim članovima podjeljuje se počasni naslov laureata na posebnoj svečanosti Dies academicus. Pored organiziranja kongresa, simpozija i dr., Akademija izdaje dva časopisa (Acta medica Croatica i Socijalna psihijatrija), a objavila je i više od 150 knjiga.

Citiranje:
Akademija medicinskih znanosti Hrvatske. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 28. 9. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=1062>.