STRUKE:

Caput, Pavao

Caput, Pavao, hrvatski agronom (Dubravka kraj Dubrovnika, 21. XII. 1935). Profesor Agronomskoga fakulteta u Zagrebu. Diplomirao 1963., doktorirao 1982. Jedan od osnivača Saveza za zaštitu ugroženih domaćih životinja podunavskih zemalja (DAGENE) sa sjedištem u Beču. Voditelj nacionalnog projekta »Genetski polimorfizam i zbirka gena pasmina domaćih životinja«. Urednik časopisa Stočarstvo.

Caput, Pavao. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 22.2.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=10739>.