STRUKE:

Cariboni, Ambroz

Cariboni [karibo:'ni], Ambroz (Ambrosio), talijanski liječnik i prirodoslovac (Bellano, Lombardija, 1771Pag, 4. VII. 1831). Studij medicine završio u Paviji. Kada je za francuske uprave Dalmacijom u Zadru osnovan Licej kao visokoškolska ustanova (1806–11), preuzeo je katedre prirodopisa, botanike, agronomije i farmaceutske kemije, a dvije godine bio je i rektor toga sveučilišta. Organizirao je botanički vrt i prirodoslovni kabinet pri Liceju, bio je glavni nadzornik pošumljivanja Dalmacije. God. 1806–08. pod njegovim je vodstvom u Dalmaciji provedeno sustavno cijepljenje pučanstva protiv velikih boginja, prvo u Hrvatskoj. Prestankom francuske uprave morao je kao politički nepodoban napustiti Zadar pa je djelovao kao općinski liječnik u Pagu.

Citiranje:
Cariboni, Ambroz. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 16. 8. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=10784>.