STRUKE:

Cartier-Bresson, Henri

Cartier-Bresson [kaʀtjẹ' bʀεs61533'], Henri, francuski fotograf i fotoreporter (Chanteloup, 22. VIII. 1908Montjustin, 2. I. 2004). Studirao slikarstvo kod A. Lhotea (1927–28); od 1931. posvetio se fotografskoj reportaži i uzdignuo novinsku reportažnu fotografiju na razinu umjetničke; afirmirao se spontanim reportažnim snimkama iz gotovo cijeloga svijeta (1934. Meksiko, 1935–36. SAD, 1947–54. Daleki istok, SSSR, Bliski istok itd.); surađivao sa J. Renoirom; snimao je i dokumentarne filmove, objavio više fotografskih knjiga, suosnivač je (zajedno s R. Capom i D. Seymourom) fotografske agencije Magnum (1947).

Citiranje:
Cartier-Bresson, Henri. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 28. 5. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=10914>.