Casimir, Hendrik Brugt Gerhard

Casimir [ka'simir], Hendrik Brugt Gerhard, nizozemski fizičar (Hag, 15. VII. 1909Heeze, Nizozemska, 4. V. 2000). Doktorirao (1931) na Sveučilištu u Leidenu, gdje je bio profesor (od 1938). Primijenio teoriju skupova u fizici. Istraživao toplinsku i električnu vodljivost na području niskih temperatura (termodinamika supravodiča, paramagnetizam na ekstremno niskim temperaturama i srodne pojave). Casimirov efekt je međudjelovanje bliskih (razmak nekoliko mikrometara) metalnih ploča koje nije povezano s električnim ili magnetskim poljem.

Citiranje:
Casimir, Hendrik Brugt Gerhard. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 21. 10. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=10939>.