TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Caska

Caska, selo na otoku Pagu, 4 km istočno od Novalje; 25 st. (2011). Leži na sjeverozapadnoj obali Paškoga zaljeva, u istoimenoj uvali, na jugoistočnome kraju Novaljskoga polja. Malobrojno stanovništvo bavi se poljoprivredom (uzgoj vinove loze, maslina, voća i povrća) i turizmom (plaža). Ime Caska u vezi je s antičkim gradom Cissa (Kessa), koji se ondje nalazio. Mnogobrojni nalazi, neki pod vodom, iz antičkoga su doba: tegule, novac, ostatci zgrada, akvedukt djelomično uklesan u živi kamen. Romanička crkvica sv. Jurja na malom brežuljku iznad Caske sagrađena je na mjestu starije crkve, od koje se očuvalo više ulomaka s pleternim ornamentima. U istočnome dijelu uvale nalazi se tunera iz XIX. st.

Citiranje:
Caska. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 20. 1. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=10942>.