TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Casmann, Othon

Casmann [ka'sman], Othon, njemački filozof, teolog i prirodoznanstvenik (?, 1562Stade, 1607). Upotrebljava riječ »psychologia«, kojom označava znanost o duši. Smatra da je čovjek jedinstvo dviju suprotnih naravi: duše kao biti i tijela kao oblika. Uvodi naziv »psihološka antropologija«. Djela: Antropološka psihologija ili nauk ljudske duše (Psychologia anthropologica, sive animae humanae doctrina, I, 1594., II, 1604), Drugi dio antropologije ili metodički opisana radionica ljudskoga tijela (Anthropologiae pars secunda, seu fabrica corporis humani methodice descripta, 1596), Životopis i metodički komentar o čovjekovu naravnome, moralnom i gospodarskom životu (Biographia et commentarius methodicus de hominis vita naturali, morali et aeconomica, 1602).

Citiranje:
Casmann, Othon. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 28. 11. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=10943>.