TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Cassirer, Ernst

ilustracija
CASSIRER, Ernst

Cassirer [kasi:'rəɹ], Ernst, njemački filozof (Breslau, danas Wrocław, 28. VII. 1874New York, 13. IV. 1945). Pripadao novokantovskoj Marburškoj školi, profesor u Hamburgu i New Yorku. Na području spoznajne teorije bavio se njezinim odnosom prema matematici i prirodnim znanostima. Matematika, fizika i suvremena (matematizirana) kemija jedina su prava područja čistih spoznaja zato što je u njima predmetnost ukinuta u relacijama. Osim svijeta čistih spoznaja, Cassirer opisuje svijet jezičnoga, mitsko-religioznoga mišljenja i umjetničkoga zrenja. Jezik, mit, religija, umjetnost i znanost različiti su oblici duhovnoga stvaralaštva, s pomoću kojih čovjek kao animal symbolicum u različitim oblicima mišljenja i govorenja stvara slike svijeta i predodžbe o zbilji koje omogućuju osiguravanje i daljnji razvoj života. Glavna djela: Filozofija simboličkih formi (Philosophie der symbolischen Formen, I–III, 1923–29), Pojam supstancije i funkcije (Substanzbegriff und Funktionsbegriff, 1910), Spoznajni problem u filozofiji i znanosti novijega doba (Das Erkenntnisproblem in der Philosophie und Wissenschaft der neueren Zeit, I–III, 1906–20), Ogled o čovjeku (An Essay on Man, 1944), Mit o državi (The Myth of the State, 1946), Bit i djelovanje simboličkoga pojma (Wesen und Wirkung des Symbolbegriffes, 1957), Filozofija i egzaktna znanost (Philosophie und exakte Wissenschaft, 1969).

Citiranje:
Cassirer, Ernst. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 20. 9. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=10961>.