STRUKE:

Castells, Manuel

Castells [kastε'ļs], Manuel, španjolski sociolog (Hellín, 9. II. 1942). Doktorirao na pariškoj Sorbonnei (1967), gdje je bio profesor sociologije (1970–79), potom profesor na Sveučilištu u Berkeleyju (1979–2003), istovremeno 1988–93. profesor na Sveučilištu u Madridu; od 2003. profesor komunikacijske tehnologije i društva na Sveučilištu Južne Kalifonije u Los Angelesu i profesor sociologije na Katalonskom otvorenom sveučilištu u Barceloni (od 2001). Vrijedne prinose dao je osobito u području urbane sociologije; najpoznatiji kao istraživač i teoretičar informatiziranoga globalnog društva i autor trosveščanoga djela Informacijsko doba: ekonomija, društvo i kultura (The Information Age: Economy, Society and Culture, 1996–97). Ostala važnija djela: Urbano pitanje (La Question urbaine, 1972), Grad, klasa i moć (City, Class and Power, 1978), Informacijski grad (The Informational City, 1989), Internetska galaktika (The Internet Galaxy, 2001), Komunikacijska moć (Communication Power, 2009), Mreže bijesa i nade: društveni pokreti u internetsko doba (Networks of Outrage and Hope: Social Movements in the Internet Age, 2012).

Citiranje:
Castells, Manuel. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 24. 9. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=10979>.