STRUKE:

Cech, Thomas Robert

Cech [sek], Thomas Robert, američki kemičar i molekularni biolog (Chicago, 8. XII. 1947). Neovisno o S. Altmanu, s kojim je 1989. dobio Nobelovu nagradu za kemiju, otkrio da sama ribonukleinska kiselina može djelovati katalitički, tj. da pokazuje enzimsku aktivnost.

Citiranje:
Cech, Thomas Robert. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 13. 6. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=11098>.