STRUKE:

Cecilijansko društvo

Cecilijansko društvo, osnovano je 1907. u Zagrebu radi oživljavanja starih hrvatskih crkvenih pjesama iz Pavlinske pjesmarice i zbornika Cithara octochorda te radi njihova harmoniziranja po uobičajenoj liturgijskoj praksi, skladanja novih crkvenih pjesama i podizanja kvalitete izvedbi vokalne i instrumentalne crkvene glazbe. Osnovali su ga F. Hajduković, M. Zjalić, M. Novak i F. Dugan. Iste je god. osnovan i časopis Sveta Cecilija. Društvo je nastalo pod utjecajem cecilijanskoga pokreta, koji je nastojao obnoviti katoličku crkvenu glazbu njegovanjem gregorijanskoga korala, crkvene pučke pjesme, instrumentalne, osobito orguljne glazbe i znanstvenim istraživanjem crkvene glazbe. Najistaknutiji su skladatelji društva F. Lučić, K. Kolb, V. Žganec, K. Odak, B. Širola, A. Canjuga, J. Vrhovski i A. Vidaković, a društvo je među ostalim objavilo Hrvatsku crkvenu pjesmaricu (1919) i Hrvatski crkveni kantual (1934).

Citiranje:
Cecilijansko društvo. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 29. 10. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=11102>.