TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Cedulini

Cedulini (Cadulinis, Cedolini, Cedulinis, Zadulini, Zadulinis, Zedolino), zadarska plemićka obitelj. Spominju se od XII. st. (Grgur Zandolinov, sudac istražitelj). Istaknuli su se: Domald, posrednik u pomirbe između Trogira i Splita (1277) i izaslanik knezova Šubića u Mlecima (1280., 1290); Mihovil, paški knez (1315); Grgur, rizničar Paga (1368); zadarski rektori između 1345. i 1408 (Jakov, Krševan Franjin, Franjo, Vito). Vito je 1326. jedan od darovatelja za izradbu škrinjice sv. Krševana, a Franjo 1377. u ime kraljice Elizabete sklapa ugovor za izradbu rake sv. Šimuna. God. 1346. spominje se Mihovil, župnik crkve sv. Petra »na Trgu«. Potkraj XIV. st. ističe se kraljevski vitez, poduzetnik i brodovlasnik Krševan (1386–91). God. 1402. djelovao je Juraj, pristaša kralja Ladislava Napuljskoga. U XVI. st. ističu se Damjan, savjetnik zadarskoga kneza (1537) i Šimun Krševanov, stručnjak za promicanje ribarstva, a na prijelazu iz XVI. u XVII. st. djelovali su teološki pisac i latinist Šimun (1560–1606) te pisac, ninski (1577–81) i hvarski (1581–1634) biskup Petar. God. 1634. spominje se Šimun, rektor pravnika na Padovanskom sveučilištu. Obitelj je izumrla u XVII. st.

Citiranje:
Cedulini. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 22. 9. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=11116>.