cerebralna dječja kljenut

cerebralna dječja kljenut (infantilna cerebralna paraliza), naziv za različite smetnje motorike, koje se javljaju zbog rano stečenih oštećenja (intrauterino, pri porođaju ili u ranom razvoju) dijelova mozga namijenjenih motorici: bazalnih ganglija, maloga mozga, piramidnoga motornog sustava. Ovisno o oštećenim dijelovima, uz pojavu usporena motoričkog razvoja, jasne motoričke smetnje i ispadi javit će se u vrijeme kada bi u procesu sazrijevanja mozga odgovarajući sustav trebao preuzeti funkciju u razvoju motorike: hipotonična ili spastična diplegija, hemiplegija ili obostrana hemiplegija, ataksija, atetotske ili horeatiformne diskinezije, miješani oblici – s mogućim poremećajima govora ili/i poremećajima intelektualnoga razvoja (kada su u pitanju oštećenja moždane kore), ili pak emocionalnih poremećaja (psihomotorni nemir, agresivnost). Važna je rana dijagnostika te rani početak fizikalno-terapijskih, psihologijskih i drugih potrebnih oblika osposobljavanja i liječenja.

Citiranje:
cerebralna dječja kljenut. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 16. 8. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=11264>.