Cernuda, Luis

Cernuda [ϑεrnu'δa], Luis, španjolski pjesnik (Sevilla, 21. IX. 1902México, 6. XI. 1963). Pripadnik glasovitoga kruga »Naraštaj ’27«. Nakon građanskoga rata živio u SAD-u i Meksiku. Pisao klasične pjesničke oblike i one u slobodnom stihu; prevladavajuće teme: samoća, homoseksualna ljubav i čežnja za nedostižnim idealima. Prva zbirka: Obris zraka (Perfil del aire, 1927). Sabrane pjesme izdane su mu 1975. pod naslovom Poesías completas, a 1981. korespondencija Neobjavljena pisma (Epistolario inédito).

Citiranje:
Cernuda, Luis. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 4. 8. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=11296>.