Chamberlin, Edward Hastings

Chamberlin [čẹi'mbəɹlin], Edward Hastings, američki ekonomist (La Conner, 18. V. 1899Cambridge, 16. VII. 1967). Profesor ekonomike na Harvardovu sveučilištu, jedan od autora teorije monopolističke konkurencije. Pripada skupini ekonomista koja se 1930-ih pobunila protiv tradicionalnog odvajanja konkurencije i monopola u analizi funkcioniranja tržišta. Naglašava potrebu analize stvarnih tržišnih struktura, koje su isprepletene i sadržavaju kako elemente konkurencije tako i monopola. Glavno djelo: Teorija monopolističke konkurencije (Theory of Monopolistic Competition, 1933).

Citiranje:
Chamberlin, Edward Hastings. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 1. 6. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=11415>.