STRUKE:

Charpak, Georges

Charpak [šaʀpa'k], Georges, francuski fizičar poljskoga podrijetla (Dąbrowica, 1. VIII. 1924Pariz, 29. IX. 2010). Diplomirao (1948) i doktorirao (1954) u Parizu. Bavio se fizikom elementarnih čestica, a istraživanja je uglavnom obavljao u CERN-u (1959–91). Prvi je u pokusima na srednjim i visokim energijama (1962) počeo primjenjivati detektore koji daju informaciju o mjestu gdje je elementarna čestica pogodila detektor. Za doprinose u razvoju novih detektora u fizici čestica, posebno za višežičnu proporcionalnu komoru (MWPC), dobio je Nobelovu nagradu za fiziku (1992). Član francuske Akademije znanosti (od 1985).

Citiranje:
Charpak, Georges. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 7. 10. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=11488>.