TRAŽI DALJE:
STRUKE:

charta

charta ili carta [ka'rta] (lat.; grč. χάρτης: list pergamenta ili papira), u kasnorimsko doba isprava sastavljena o nekom pravnom poslu. Isti smisao ima u srednjem vijeku, a diplomatika je, u skladu s pravnom praksom, taj naziv primjenjivala osobito na isprave s pomoću kojih su se sklapali pravni poslovi (tako da bez isprave nije ni bilo pravnog posla), za razliku od noticija, tj. isprava koje su služile kao pismene potvrde za pravne poslove koji su već sklopljeni te postoje i bez obzira na ispravu. Katkad charta ima značenje nekoga osnovnog ustavnog zakona, npr. engleska Magna Charta Libertatum iz 1215. ili francuska Charte constitutionelle iz 1814. i ona iz 1830. Pariška arhivsko-diplomatička škola još se i danas zove École nationale des chartes.

Citiranje:
charta. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 30. 3. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=11493>.