STRUKE:

Chew, Geoffrey Foucar

Chew [ču:], Geoffrey Foucar, američki fizičar (Washington, 5. VI. 1924). Doktorirao (1946) na Sveučilištu Chicagu. Profesor na Kalifornijskom sveučilištu u Berkeleyu (1957–91), suradnik CERN-a (1978–99). Bavi se teorijom jakih interakcija u nuklearnoj fizici i teorijom struna. Djela: Teorija S-matrica kod jakih interakcija (The S-Matrix Theory of Strong Interactions, 1961), Analitička S-matrica (The Analytic S-Matrix, 1966). Član je Nacionalne akademije znanosti SAD-a (od 1962) i Američke akademije umjetnosti i znanosti (od 1966).

Citiranje:
Chew, Geoffrey Foucar. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 4. 10. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=11589>.