STRUKE:

Child, Josiah

Child [čạild], Josiah, engleski ekonomist i trgovac (London, 1630London, 22. VI. 1699). Guverner Istočnoindijske kompanije, umjereni pobornik merkantilizma. Svoja temeljna shvaćanja izložio je u knjizi Nova rasprava o trgovini (The New Discourse of Trade, 1694). Ističe da je niska kamatna stopa uzrok a ne posljedica bogatstva, jer ona potiče trgovinu kojom se država bogati. Zalaže se za pozitivnu opću bilancu vanjske trgovine, a ne da svaka pojedinačna bilanca mora biti pozitivna. Zagovara opreznu politiku kolonizacije, koja ne bi dovela do pretjeranog iseljavanja stanovništva iz države.

Citiranje:
Child, Josiah. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 30. 5. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=11623>.