STRUKE:

Chloupek, Drago

Chloupek [hlọu'pek], Drago, hrvatski liječnik higijeničar (Šoštanj, Slovenija, 9. VIII. 1899Zagreb, 14. X. 1963). Medicinu studirao u Zagrebu, Krakovu i Grazu (1925). Radio u Epidemiološkom zavodu u Zagrebu (1926–27), bio upravitelj Doma narodnog zdravlja u Prištini (1928–32), a potom je do 1940. u zagrebačkoj Školi narodnog zdravlja vodio Odsjek za nastavu i propagandu. Preko Seljačkoga sveučilišta organizirao higijensko-domaćinske tečajeve na selima. Uoči II. svjetskog rata uspostavio zdravstvenu službu Civilne zaštite. Od 1940. djelovao u Beogradu. Po povratku u Zagreb 1951. voditelj je Odsjeka za zdravstvenu nastavu Centralnoga higijenskog zavoda sve do kraja života. Objavio je niz članaka i knjiga iz područja zdravstvenog prosvjećivanja (Kuća, naselje i zdravlje; Ti i tvoje zdravlje; Knjiga za svaku ženu i dr.), a sa snimateljem A. Gerasimovom snimio oko 35 zdravstveno-prosvjetnih i dokumentarnih filmova (ističe se Jedan dan u turopoljskoj zadruzi, 1933). Bio je voditelj prvoga sestrinskog centra za patronažu i urednik časopisa Sestrinska riječ.

Chloupek, Drago. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 27.2.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=11661>.