STRUKE:

Ciceron, Kvint Tulije

Ciceron, Kvint Tulije (latinski Quintus Tullius Cicero [kwi:'ntus tu'l:i·us ki'kero:]), rimski političar, brat govornika Marka Tulija Cicerona (?, oko 104. pr. Kr.?, 43. pr. Kr.). Bio pretor, kvestor u rimskoj provinciji Aziji, pa Cezarov legat u ratu protiv Gala. U građanskom ratu pristao uz Pompeja, a nakon bitke kraj Farsala prešao je Cezaru. Stradao je u proskripcijama. Od njegovih djela sačuvan je spis Kratka zabilješka o natjecanju za državničke časti (Commentariolum petitionis), u kojem bratu daje upute prilikom njegova kandidiranja za konzula, i nekoliko pisama.

Citiranje:
Ciceron, Kvint Tulije. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 2. 12. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=11770>.