TRAŽI DALJE:
STRUKE:

cigareta

cigareta (njem. Zigarette < franc. cigarette, deminutiv od cigare < španj. cigarro: cigara), rezani duhan ovijen tankim papirićem i namijenjen pušenju. Negdje se cigarete prepariraju različitim dodatcima aromatičnih i narkotičnih tvari (cimet, opijum, hašiš), a priređuju se i cigarete bez duhana (npr. od marihuane). Cigarete se prvi put pojavljuju u Europi oko 1830. Nekada ih je pravio sam pušač umatajući duhan u cigaretni papirić. Danas je cigareta uglavnom industrijski proizvod. – God. 1880. James A. Bonsack ponudio je američki patent stroja za proizvodnju cigareta, s pomoću kojega se duhan kontinuirano punio u svitke od papira i automatski dovršavao i rezao rotirajućim nožem na određenu duljinu. Stroj je 1883. uvezen i u Englesku. U sljedećih nekoliko godina razvila se industrijska proizvodnja cigareta u nekoliko europskih zemalja. – U novije doba proizvode se cigarete s poroznim filtrom koji zadržava dio duhanske smole. God. 1938. proizvedeno je u svijetu 600 mlrd., 1953. – 1165 mlrd., 1961. – 1896 mlrd., 1970. – 2667 mlrd., a 1995. – 4300 mlrd. komada cigareta. Proizvodnja suvremenim strojevima iznosi 5000 komada u minuti (→ duhanska industrija). Zbog dokazane štetnosti pušenja za zdravlje pušača, kao i onih koji s njima žive i rade (tzv. pasivni pušači), posljednjih se godina u cijelom svijetu vode kampanje protiv cigareta i pušenja.

Citiranje:
cigareta. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 20. 1. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=11792>.