TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Ciglar, Marko

Ciglar, Marko, hrvatski liječnik balneolog (Vinica, 9. XI. 1911Sarajevo, 16. X. 1998). U Zagrebu završio studij medicine (1936) i specijalizaciju iz balneologije. Radio je kao ravnatelj lječilišta u Krapinskim toplicama i Daruvaru. Od 1945. djelovao je u lječilištu Ilidži, gdje je 1948. osnovao Zavod za balneologiju i medicinsku klimatologiju, a 1967. Institut za fizijatriju i rehabilitaciju. Bio je redoviti profesor sarajevskoga Medicinskog fakulteta i član ANUBiH. Istraživao je mehanizam djelovanja ljekovitih voda, balneoterapiju reumatskih bolesti, rehabilitaciju nakon ozljeda sustava za kretanje.

Citiranje:
Ciglar, Marko. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 5. 12. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=11796>.