Cima da Conegliano

Cima da Conegliano [či:'ma ~ koneļ:a:'no] (pravo ime Giovanni Battista Cima), talijanski slikar (Conegliano, oko 1459/60Conegliano ili Venecija, IX. 1517). Djelovao je u rodnome gradu i Vicenzi, a oko 1489. otišao je u Veneciju, gdje se ponajprije razvijao pod utjecajem Giovannija Bellinija, a u kasnijoj fazi Giorgionea i Tiziana. Za crkve u Veneciji izveo je mnogobrojne oltarne slike osebujna kolorita, s dubokim i prozračnim krajolicima (Poklonstvo pastira; Krštenje Kristovo; Madona sa svecima; Pietà). U Strossmayerovoj galeriji starih majastora HAZU u Zagrebu nalaze se dvije ploče poliptiha s likovima sv. Nikole i sv. Benedikta.

Citiranje:
Cima da Conegliano. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 13. 8. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=11863>.