TRAŽI DALJE:
STRUKE:

aksion

aksion (lat. axis: os, analoška tvorba kao proton, neutron i sl.), hipotetska čestica male mase i bez električnoga naboja, koja bi mogla biti elementarna čestica tamne tvari i opažanjem koje bi se mogli riješiti neki problemi standardne teorije čestica i sila.

Citiranje:
aksion. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 8. 8. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=1188>.