STRUKE:

Ciriaco d’Ancona

Ciriaco d’Ancona [čiri:'ako daŋko:'na] (pravo ime Ciriaco di Filippo Pizzicolli), talijanski humanist (Ancona, 1391Cremona, 1452). Putovao zemljama Sredozemlja i prikupljao, proučavao i opisivao antičke spomenike, poglavito epigrafičku građu. U spisu Putopis (Itinerarium, 1444) opisao je putovanje uz dalmatinsku obalu. Grčke i rimske natpise iz Zadra, Nina, Nadina, Kotora te s Visa, Hvara i Korčule skupio je u spisu Natpisi prikupljeni po Iliriku (Epigrammata reperta per Illyricum). Epigrafska građa koju je prikupio u šest svezaka pod naslovom Zabilješke (Commentarii), osim manjega dijela, propala je u požaru 1514. Dubrovčaninu Marinu Rastiću posvetio je spis Ankonitanska i ilirska pohvala (Anconitana Illyriacaque laus), napisan u povodu sklapanja trgovačkog ugovora između Ancone i Dubrovnika 1440.

Citiranje:
Ciriaco d’Ancona. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 18. 10. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=11930>.