TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Cislajtanija

Cislajtanija (njem. Cisleithanien), zemlja s »ove«, desne strane rijeke Leithe; nakon Austro-ugarske nagodbe 1867., naziv za austrijsku polovicu monarhije: uža Austrija, Češka, Moravska, češka Šleska, Galicija, Bukovina, Kranjska, Koruška, Štajerska, Primorje (Trst, Gorica–Gradiška, Istra), južni Tirol i Dalmacija. Nasuprot tomu, ugarska polovica monarhije zvala se Translajtanija, tj. zemlja s »one«, lijeve strane rijeke Leithe.

Citiranje:
Cislajtanija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 1. 4. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=11953>.