TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Cista Velika

Cista Velika (prije Cista, Čista, Velika Cista), naselje u Dalmaciji, 35 km sjeverozapadno od Imotskoga; 616 st. (2011). Leži u krškoj udolini, uz cestu Brnaze–Trilj–Imotski. Stanovništvo se tradicionalno bavi poljoprivredom (uzgoj voća, povrća, vinove loze, svinja, ovaca). U naselju je samostan sestara Služavki maloga Isusa i župna crkva sv. Jakova Apostola starijega (1888). Uz cestu je nekoliko arheoloških nalazišta: u zoni Crljivica nekropola je s više od 80 stećaka i vrtača sa sedam srednjovjekovnih bunara; na predjelu Crkvine otkriven je kompleks s ostatcima antičkih i ranosrednjovjekovnih građevina, dvjema cisternama i krstionicom; na nalazištu Zadužbina pronađen je srednjovjekovni bunar i nekropola sa stećcima; na uzvišenju Osoje prapovijesna je gradina.

Citiranje:
Cista Velika. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 5. 12. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=11959>.