TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Claudia

Claudia ili Clodia Gens [klạu'di·a, klo:'di·a ~], patricijska i plebejska porodica u Rimu; glavna su grana prvoj Pulchri, a drugoj Marcelli. Patricijska porodica, doseljena iz Sabine, nastavljala se sve do carskoga doba; dala je više careva, državnika i vojskovođa. Patricijski Claudii umjeli su iskoristiti sva sredstva da povećaju moć Rima u svim smjerovima. Među njihovim štićenicima bili su najpoznatiji grčki gradovi (Sparta, Pergamon). U carsko doba ime Claudius vrlo je često, jer su carevi Klaudije i Neron dali građansko pravo mnogim provincijalcima, koji su zbog toga uzeli njihovo ime.

Citiranje:
Claudia. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 1. 10. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=12075>.