Clifford, William Kingdon

Clifford [kli'fəd], William Kingdon, engleski matematičar (Exeter, 4. V. 1845Madeira, Portugal, 3. III. 1879). Bavio se neeuklidskom geometrijom potaknut radovima Georga Friedricha Bernharda Riemanna i Nikolaja Ivanoviča Lobačevskoga. U knjizi Prostorna teorija materije (On the Space-Theory of Matter, 1870) postavio teoriju da su tvar i energija samo različiti oblici zakrivljenosti prostora.

Citiranje:
Clifford, William Kingdon. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 5. 12. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=12109>.