STRUKE:

Cocceji, Heinrich von

Cocceji [kɔkce:'ji], Heinrich von, njemački pravnik (Bremen, 25. III. 1644Frankfurt na Odri, 18. VIII. 1719). Studirao u Leidenu i Oxfordu, predavao prirodno pravo i pandektistiku u Heidelbergu (1672), Utrechtu (1688) i Frankfurtu na Odri (1690–1719). Pripadnik prirodnopravne škole. Napisao opsežan komentar o djelu Huga Grotiusa i djelo Javno pravoznanstvo (Juris publici prudentia, 1695).

Citiranje:
Cocceji, Heinrich von. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 18. 6. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=12152>.