TRAŽI DALJE:
STRUKE:

aktivacija

aktivacija (lat. activatio: pokretanje).

1. Poticanje ili ubrzavanje neke djelatnosti ili procesa (kemijskog, fiziološkog, društvenog, itd.); pobuđivanje, stavljanje u pokret (pogon, funkciju) nekog uređaja, naprave ili mehanizma; prevođenje službenika iz stanja mira u djelatnu službu, vojnika i časnika iz pričuve u stalni sastav oružanih snaga (za vrijeme mira).

2. (franc. activation, prema lat.). U kemiji, dovođenje energije, najčešće toplinske, da bi molekula mogla reagirati, sudjelovati u pretvorbi u kojoj nastaje preustroj kemijskih veza (→ aktivacijska energija). Sudarom aktiviranih molekula reaktanata mogu nastati produkti kemijske reakcije. Zato se brzina kemijske reakcije s porastom temperature povećava, u prosjeku 2 do 3 puta pri porastu temperature od 10 °C. U nuklearnim reakcijama aktivacijom se naziva nastajanje radionuklida ozračivanjem neutronima (uglavnom u nuklearnom reaktoru) ili električki nabijenim česticama.

Citiranje:
aktivacija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 7. 12. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=1219>.