STRUKE:

Coleman, James Samuel

Coleman [kọu'lmən], James Samuel, američki sociolog (Bedford, Indiana, 12. V. 1926Chicago, 25. III. 1995). Profesor Čikaškoga sveučilišta (1956–59. i od 1973) i Sveučilišta Johns Hopkins (1961–73). Utemeljitelj teorije korporativnoga djelovanja u sociologiji. Autor mnogobrojnih djela iz područja matematičke sociologije, sociologije obrazovanja i socijalne teorije. Njegovi su radovi znatno utjecali na američku obrazovnu politiku. Glavna djela: Uvod u matematičku sociologiju (Introduction to Mathematical Sociology, 1964), Matematika kolektivnog djelovanja (Mathematics of Collective Action, 1973), Osnove socijalne teorije (Foundations of Social Theory, 1990).

Citiranje:
Coleman, James Samuel. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 27. 5. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=12224>.