TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Colić, Petar

Colić, Petar, hrvatski fizičar (Hvar, 17. XII. 1935Zagreb, 18. III. 1987). Diplomirao primijenjenu matematiku (1959) i doktorirao teorijsku fiziku (1985) na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu. U Moskvi specijalizirao teorijsku fiziku elementarnih čestica (1965–67), što je bilo glavno područje njegova znanstvenoga rada. Predavao na Fakultetu građevinskih znanosti u Zagrebu (od 1967). Objavljivao tekstove za učenike srednjih škola i popularizirao znanost. Bio urednik časopisa Priroda (1980–82). Važnija su mu djela Materija i antimaterija (1977) i sveučilišni udžbenik Fizika I (1979., koautor Nikola Cindro).

Citiranje:
Colić, Petar. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 3. 12. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=12229>.