Condé, Louis II., prince de

ilustracija
CONDÉ, Louis II. prince de

Condé [k61533dẹ'], Louis II., prince de (nazvan Velik Condé), francuski vojskovođa (Pariz, 8. IX. 1621Fontainebleau, 11. XII. 1686). U ratu protiv Španjolske pobjednik kraj Rocroia (1643) i kraj Lensa (1648), zauzeo Dunkerque 1646. Za Fronde i sukoba pariškoga građanstva s dvorom došao u pomoć dvoru i zauzeo Pariz. Došavši u sukob s J. Mazarinom, dospio 1650. u zatvor, odakle je oslobođen 1651. Iste je godine Condé stupio u vezu sa Španjolcima pa su ga Francuzi proglasili veleizdajnikom. Prešao je Španjolcima 1652., a oni su ga imenovali zapovjednikom španjolske vojske u Flandriji. Godine 1658. bio je teško poražen od francuskog generala Turennea kraj Dunesa. Pomilovan nakon Pirenejskoga mira (1659), vratio se u Francusku. Kao vojskovođa Luja XIV. zaposjeo je grofoviju Franche Comté i obranio Alsace od austrijskog napada (1674). Od 1675. vrhovni zapovjednik francuske vojske u Njemačkoj. Jedan od najistaknutijih vojskovođa XVII. st.

Citiranje:
Condé, Louis II., prince de. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 3. 10. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=12355>.