Constantinescu, Emil

Constantinescu [konstantine'sku], Emil, rumunjski političar (Tighina, Moldavija, 19. XI. 1939). Završio pravo (1960) te geologiju (1966), koju je doktorirao (1979). Profesor i rektor Sveučilišta u Bukureštu (1992–96). God. 1990. utemeljio Građanski savez, od 1991. predsjednik Rumunjske demokratske konvencije, širokoga saveza stranaka desnoga centra, Bio predsjednik republike 1996–2000.

Citiranje:
Constantinescu, Emil. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 26. 10. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=12405>.