Coronelli, Vincenzo Maria

Coronelli [koronε'l:i], Vincenzo Maria, mletački geograf, kartograf i teolog (Ravenna, 16. VIII. 1650Venecija, 9. XII. 1718). Utemeljitelj geografskoga društva Argonauti. Poznato je oko 400 njegovih karata, objavljenih u Atlasu Mletaka (Atlante Veneto, 1691–95) i Otočniku (Insularu atlasa) Mletaka (Isolario dell’ Atlante Veneto, 1697). Izradio i kartu Dubrovačke Republike (Stato di Ragusa, 1700). Konstruirao globuse koji se čuvaju u mnogim knjižnicama i muzejima europskih metropola. Za plodnu kartografsku djelatnost dobio naziv kartografa Mletačke Republike.

Citiranje:
Coronelli, Vincenzo Maria. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 27. 11. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=12513>.