TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Costin, Miron

Costin [kosti'n], Miron, rumunjski kroničar (?, 1633kraj Romana, Rumunjska, 1691). Od 1652. bio je u službi moldavskih knezova; smaknut pod sumnjom da je sudjelovao u uroti protiv kneza Constantina Cantemira. Glavno djelo Ljetopis zemlje Moldavije od vojvode Arona naovamo (Letopiseţul Ţării Moldovei de la Aron-Vodă încoace, 1872); u njem je opisao povijest Moldavije od 1595. do 1661., nastavljajući stariju kroniku Grigorea Urechea. Costinovu moldavsku kroniku nastavio je njegov sin Nicolae (oko 1660–1712). Ostala djela: O podrijetlu Moldavaca i zemlji iz koje su došli njihovi predci (De neamul moldovenilor, din ce Ţară au ieşit strămoşii lor, 1914), Ljetopis Moldavije i Vlaške (Chronika ziem Moldawskich y Multanskich), koji je na zahtjev J. Sobjeskoga preradio u poemu pod naslovom Opis zemalja Moldavije i Vlaške po Mironu Costinu (Opisanie ziemi Moldawskiey przez Mirona Kostyna, 1684).

Citiranje:
Costin, Miron. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 28. 10. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=12585>.