STRUKE:

Coulombov zakon

Coulombov zakon [kul61533'~], zakon elektrostatike koji je 1785. utvrdio Charles Augustin de Coulomb: električna (elektrostatska ili Coulombova) sila F između dvaju točkastih (promjer zanemariv u odnosu na međusobnu udaljenost) tijela nabijenih električnim nabojem djeluje duž pravca koji ih spaja odbojno ili privlačno, ovisno o tome jesu li tijela nabijena jednakim ili suprotnim električnim nabojem. Razmjerna je električnim nabojima q1 i q2 na tijelima a obrnuto razmjerna kvadratu udaljenosti r između tijela:

Coulombov zakon.jpg,

gdje je εr relativna dielektrična permitivnost sredstva u kojem se tijela nalaze, ε0 dielektrična permitivnost vakuuma, r/|r| jedinični vektor vektora r koji povezuje izvore naboja.

Coulombova sila je najjača u vakuumu a slabija u svim drugim sredstvima.

Citiranje:
Coulombov zakon. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 7. 12. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=12611>.