Crashaw, Richard

Crashaw [kræ'šɔ:], Richard, engleski pjesnik (London, oko 1613Loreto, Papinska Država, 21. VIII. 1649). Studirao u Cambridgeu; obratio se na katoličku vjeru i otišao u Pariz. Pisao najviše duhovnu liriku (na latinskom i engleskom jeziku) pod utjecajem J. Donnea, G. Herberta te španjolskih i talijanskih mističnih pjesnika. Analogije između tvarne i duhovne ljepote izražava bogatom metaforikom. Djela: Knjiga svetih epigrama (Epigrammatum sacrorum liber, 1634), Koraci prema hramu (Steps to the Temple, 1646), Pjesan Gospodinu našemu (Carmen Deo nostro, 1652).

Citiranje:
Crashaw, Richard. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 24. 9. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=12681>.