TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Cree

Cree [kri:], sjevernoamerički (kanadski) Indijanci iz algonkinske jezične porodice. Dijelili su se na tzv. šumske Cree (subarktik) i nizinske Cree (Velike nizine). Nomadi; bavili su se lovom i ribolovom. Poznati su po obradbi kože i kore drveta. Bili su vrsni trgovci kožom i kožnim proizvodima; prodavali su odjeću, torbe, pokrivače, šatore. Kožu su oslikavali i urešavali vezom, a koru drveta ornamentima. U društvenoj organizaciji poznati su po tajnim muškaračkim društvima; budući članovi prolazili su posebne obrede prividnog ubijanja i ponovnog oživljavanja. U vjerovanjima prevladavaju animizam, demonizam, magija i šamanizam. Prema službenoj kanadskoj statistici, u posljednjem desetljeću XX. st. ukupno ih ima oko 140 000.

Citiranje:
Cree. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 5. 12. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=12698>.