TRAŽI DALJE:
STRUKE:

crte ličnosti

crte ličnosti, pretpostavljene, uglavnom trajne značajke čovjekove ličnosti, koje jednu ličnost razlikuju od druge i na osnovi kojih je donekle moguće predvidjeti ponašanje pojedinaca. Među tim značajkama neke su stabilnije (npr. introvertiranost i ekstravertiranost, pretežno vedar ili pretežno tmuran pogled na svijet) od drugih (npr. marljivost, urednost, poštenje itd.), za koje neki psiholozi tvrde da su u velikoj mjeri uvjetovane situacijom te da je upitno mogu li se smatrati »općom« karakteristikom nekog čovjeka: osoba može npr. biti vrlo »poštena« u jednim, a »nepoštena« u drugim uvjetima, ili marljiva u nekim, a lijena u drugim situacijama ili poslovima. Zbog toga postoji nekoliko teorija u vezi s crtama ličnosti, koje se razlikuju upravo u tome kojim sve čimbenicima pripisuju veću ili manju ulogu u oblikovanju crta ličnosti (društveni utjecaji, konkretna situacija, struktura živčanog sustava, uloga endokrinih žlijezda i dr.). Kao i pojam ličnosti, i pojam crta ličnosti neki shvaćaju u najširem smislu ukupnih čovjekovih psihičkih karakteristika, pa i kognitivna svojstva (npr. inteligenciju) ubrajaju u crte ličnosti, dok drugi taj pojam više ograničavaju na emocionalne i motivacijske značajke, dakle na ono što razumijevamo pod pojmom karaktera. Iz mnogobrojnih, u svakodnevnom govoru upotrebljavanih naziva za različite crte ličnosti, psiholog R. Cattell faktorskom je analizom izdvojio 16 osnovnih »faktora« ličnosti. Potonja su istraživanja (npr. H. J. Eysenck) razradila te podjele.

Citiranje:
crte ličnosti. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 9. 12. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=12873>.