Cuza, Alexandru Ioan

Cuza [ku'za], Alexandru Ioan, knez Moldavske i Vlaške (Bârlad, 20. III. 1820Heidelberg, 15. V. 1873). Prognan zbog sudjelovanja u moldavskom ustanku 1848., a vratio se 1850. Od 1858. poslanik i ministar rata. Izabran (1859) za kneza Moldavije, potom Vlaške; proveo njihovo ujedinjenje u Rumunjsku (1862). Reformama izazvao nezadovoljstvo bojara, koji su ga časničkom urotom prisilili na abdikaciju (23. II. 1866), pa je morao napustiti zemlju.

Cuza, Alexandru Ioan. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 28.2.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=13029>.