STRUKE:

Alačević, Miroslav

Alačević, Miroslav, hrvatski povjesničar i etnograf (Makarska, 29. III. 1843Split, 16. IX. 1927). Slavistiku i romanistiku studirao u Beču i Padovi. Radio kao srednjoškolski profesor u Kotoru, Dubrovniku i Splitu. Rasprave i građu iz zavičajne povijesti objavljivao u časopisima (Bullettino di archeologia e storia dalmata, Nada i dr.). Njegova građa za povijest Splita i etnografska građa o Makarskom primorju ostale su u rukopisu. Nastavio je skupljanje pučkih pjesama što su ga započeli Ante Franjin Alačević i Franjo Alačević; 1888. predao je Matici hrvatskoj dva zbornika iz kojih su poslije mnoge pjesme objavljene u zbirci Hrvatske narodne pjesme. Prikupljao je etnografsku građu o Makarskom primorju za Srpski etnografski zbornik Jovana Cvijića, ali je ona ostala u rukopisu (SANU, Beograd).

Citiranje:
Alačević, Miroslav. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 7. 2. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=1305>.