STRUKE:

Čapo Žmegač, Jasna

Čapo Žmegač, Jasna, hrvatska etnologinja (Zagreb, 19. IV. 1961). Diplomirala na Filozofskom fakultetu u Zagrebu etnologiju i francuski, magistrirala i doktorirala na Sveučilištu u Berkeleyu. Djeluje u Institutu za etnologiju i folkloristiku u Zagrebu (od 2001. znanstvena savjetnica). Bila je urednica časopisa Etnološka tribina (1990–97). Bavila se etnološko-demografskim istraživanjima, osobito u području povijesti obitelji i kućanstva (Vlastelinstvo Cernik. Gospodarstvene i demografske promjene na hrvatskome selu u kasnom feudalizmu, 1991), te pojavama seoske društvenosti. Proučava povijest hrvatske etnologije (re)interpretirajući stariju građu u svjetlu suvremenih teorija i pučku pobožnost, osobito s obzirom na prožimanje crkvenoga i tradicijskoga (Hrvatski uskrsni običaji, 1997). Također istražuje prisilne i ekonomske migracije, procese identifikacije te oblikovanje hrvatskoga identiteta u suvremenosti: Srijemski Hrvati. Etnološka studija migracije, identifikacije i interakcije (2006), U svakom slučaju stranci. Životi hrvatskih izbjeglica u njihovom novom domu (Strangers Either Way. The Lives of Croatian Refugees in Their New Home, 2007).

Citiranje:
Čapo Žmegač, Jasna. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 5. 10. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=13178>.