Časopis za hrvatsku povijest

Časopis za hrvatsku povijest, znanstveni i stručni časopis pokrenut 1943. kao izdanje Hrvatskoga izdavalačkoga bibliografskog zavoda u Zagrebu. Urednici, sveučilišni profesori Miho Barada i Ljubo Karaman zamislili su časopis kao tromjesečnik koji sadržava radove iz područja hrvatske povijesti, povijesti umjetnosti i pomoćnih povijesnih znanosti. U njemu su objavljivali mnogi tada ugledni znanstvenici poput Ćire Truhelke, Vinka Foretića, Dragutina Kniewalda, Emilija Laszowskoga, Barade, Karamana i dr. Do polovice 1944. izišla su tri broja te se časopis potom ugasio.

Citiranje:
Časopis za hrvatsku povijest. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 26. 5. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=13197>.